Banner Atas PT Palembang

Isi SKM, SPAK dan Survei Harian

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

RALAT UNDANGAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021

MAHKAMAH AGUNG RI

 

Palembang -Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 616/SEK/KS.00/2/2022 tanggal 21 Februari  2022 perihal,  Ralat Undangan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021.

Yang ditujukan kepada Yth:

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;

2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut suratnya;

ralat undangan laptah